пломбирование проб

пломбирование проб
mėginių plombavimas statusas Aprobuotas sritis augalų apsauga apibrėžtis Tekstilinių, popierinių ar polietileninių maišelių, kuriuose laikomi mėginiai, uždarymas tokiu būdu, kad jų nebūtų galima atidaryti nepažeidžiant plombos. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=409577&p_tr2=2 atitikmenys: angl. sample sealing vok. Plombierung der Proben rus. пломбирование проб šaltinis Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. A1-325 ,,Dėl Mėginių ėmimo laboratoriniams genetinės modifikacijos tyrimams metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 129-6143)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • Plombierung der Proben — mėginių plombavimas statusas Aprobuotas sritis augalų apsauga apibrėžtis Tekstilinių, popierinių ar polietileninių maišelių, kuriuose laikomi mėginiai, uždarymas tokiu būdu, kad jų nebūtų galima atidaryti nepažeidžiant plombos. nuoroda… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • mėginių plombavimas — statusas Aprobuotas sritis augalų apsauga apibrėžtis Tekstilinių, popierinių ar polietileninių maišelių, kuriuose laikomi mėginiai, uždarymas tokiu būdu, kad jų nebūtų galima atidaryti nepažeidžiant plombos. nuoroda… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • sample sealing — mėginių plombavimas statusas Aprobuotas sritis augalų apsauga apibrėžtis Tekstilinių, popierinių ar polietileninių maišelių, kuriuose laikomi mėginiai, uždarymas tokiu būdu, kad jų nebūtų galima atidaryti nepažeidžiant plombos. nuoroda… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”